Creëer uw eigen bedrijfsacademy

Samen met u creëren wij uw eigen bedrijfsacademy.

Implementatie van e-Learning

Buiten de keuze voor de juiste software en de ontwikkeling van geschikt lesmateriaal, is op de juiste wijze implementeren van e-Learning essentieel voor het succes. Bent u reeds begonnen met e-Learning maar op zoek naar de volgende stap hoe e-Learning u nog beter kan helpen? Spike Technology Europe implementeert e-Learning bij vele organisaties, zowel MKB als groot-zakelijk, overheden of non-profit instelling.

Voordelen van uw eigen academy

Flexibel

Cursisten hebben 24 uur per dag en zeven dagen per week toegang tot de leeromgeving. Ze hebben toegang tot trainingsmogelijkheden waar en wanneer ze maar willen, thuis of op het werk. Het leermateriaal kan gemakkelijk in ‘brokjes’ worden verdeeld, waardoor de cursist de stof beter naar eigen behoefte kan opnemen. Het is mogelijk dat cursisten plaats- en tijdonafhankelijk leren, en dat men precies datgene leert wat nodig is, op het moment dat het nodig is (just-in-time, just enough).

Besparing trainingstijd

Bij klassikale trainingen moeten alle cursisten evenveel tijd besteden aan de training. Bij e-learning kunnen cursisten beter in eigen tempo leren en net zo veel tijd aan de training besteden als nodig is. Cursisten die snel leren besteden daardoor minder tijd aan de cursus.

Bespaar op reistijd en ruimte

Dankzij e-Learning hoeven cursisten minder te reizen om deel te nemen. Er zijn geen reis- en verblijfskosten. Dit voordeel is kleiner naarmate cursisten minder ver reizen om aan een cursus deel te nemen. Daarnaast hoeft u geen trainingsruimtes meer in te richten of te huren.

Secundaire processen verbeteren

Er zijn organisaties die ICT vooral inzetten om de administratieve processen rond cursussen op een effectieve en efficiënte manier vorm te geven. Denk daarbij aan de workflow rond het aanvragen van toestemming voor het volgen van een cursus en de afhandeling van de aanvraag.

Sneller leren

Dankzij e-Learning is het mogelijk om meer cursisten in kortere tijd te trainen. Je kunt met één docent meer cursisten bereiken dan voorheen, omdat de docent en cursist niet meer in één ruimte hoeven te zijn. Daardoor kunnen cursisten ook sneller verplichte leerstof tot zich nemen (bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wetgeving). e-Learning leidt dan tot concurrentievoordelen

Actuele en consistente kennis

Docenten kunnen het cursusmateriaal makkelijk up-to-date houden door in een handomdraai een aanpassing te doen, waardoor de cursist toegang heeft tot de meest actuele informatie. Het voordeel is ook dat alle cursisten dezelfde informatie gepresenteerd krijgen. Bij klassikale cursussen kan de inhoud per docent variëren. Geavanceerde web-based leerstof kan mogelijk minder makkelijk te wijzigen zijn (zoals games of video’s).

Didactische voordelen

Een belangrijke winst van e-Learning is dat het mogelijk is met ICT een rijkere leeromgeving te maken. Daar zijn veel voorbeelden van te geven, zoals het inzetten van games, video, animaties en externe bronnen, maar ook gedifferentieerde leer- en volgtrajecten. Via ICT kunt u onder andere in contact komen met experts en bronnen waar u anders veel moeilijker toegang toe zou hebben. Daarnaast is het mogelijk om geautomatiseerd voortgangstoetsen af te nemen. Ook kunnen meer cursisten een actieve rol hebben bij online discussies dan bij face-to-face discussies. Via simulaties en games kunnen cursisten in een veilige omgeving leren omgaan met complexe problemen, risico’s en onzekerheden. Door complexe vraagstukken te visualiseren, kunnen cursisten er meer betekenis aan verbinden (wat een belangrijke voorwaarde voor leren is). Een laatste voorbeeld is dat e-Learning het mogelijk maakt voor de cursist om te leren volgens verschillende leerstijlen.

Werken en leren integreren

Dankzij e-Learning kunnen cursisten op verschillende locaties gemakkelijker werken aan een gezamenlijk nieuw project en ICT gebruiken om informatie op te zoeken en om met elkaar te communiceren. Leren en werken vindt geïntegreerd plaats. U kunt bijvoorbeeld een rapport via ICT toegankelijk maken, zodat iedereen het kan aanpassen en commentaar kan toevoegen. Een ander voorbeeld is dat cursisten snel databases of collega’s kunnen raadplegen als zij een probleem in hun werk tegenkomen.

Samenwerkend leren

Leren is een sociaal proces, waarbij interactie, communicatie en samenwerken een cruciale rol spelen in de kennisverwerving en ontwikkeling van cursisten. Daarnaast is belangrijk dat leren plaatsvindt in een relevante, complexe en flexibele, authentieke omgeving. Cursisten kunnen daardoor kennis beter transfereren/transponeren naar relevante andere situaties. Dankzij ICT kunnen krachtige, flexibele leeromgevingen worden vormgegeven waarin cursisten samen kunnen leren.

Competentiegericht leren

Cursisten kunnen met behulp van ICT competentiegericht leren. Ze doen eerst een test om te zien welke competenties ze kunnen verbeteren en op basis daarvan kan een gerichte keuze gemaakt worden uit het aanbod van e-learningcursussen.

Klantenbinding

e-Learning kan ook worden gebruikt als extra service voor klanten, en dus voor klantenbinding. Bijvoorbeeld bij relatief ingewikkelde producten als een elektronische agenda kunnen klanten een cursus via internet doen om de functionaliteit van het apparaat te leren gebruiken.

"e-Learning stopt niet bij de keuze van een LMS, dat is het startpunt. Wij zijn er van overtuigd dat iedere organisatie zelfstandig e-Learning content kan ontwikkelen en implementatie eenvoudig moet zijn."
Wim van Genk †
Oprichter en e-Learning specialist